Logo

Charakterystyka problemu

Strona główna » Charakterystyka problemu

Trazodon to wprowadzony w latach 70, znany na całym świecie lek przeciwdepresyjny. Jego działanie farmakologiczne wynika z faktu, iż jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz antagonistą receptorów 5-HT2, których pobudzenie prowadzi zazwyczaj do bezsenności, lęku, pobudzenia psychoruchowego i zaburzeń sfery seksualnej.

Najnowsze doniesienia literaturowe sugerują, że w przyszłości Trazodon w połączeniu z dibenzoilometanem (DBN) może być nową alternatywą w leczeniu choroby Alzheimera.

Dane sprzedażowe z ostatnich kilku lat wyraźnie wskazują na znaczny wzrost zainteresowania Trazodonem zarówno w Europie jak i na innych kontynentach.

Znane dotychczas metody syntezy Trazodonu, wymagają stosowania rozpuszczalników takich jak acetonitryl, toluen, dioksan czy alkohol izopropylowy, które są toksycznymi i drogimi odczynnikami, a czas syntezy produktu waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin