Logo

Cel projektu

Strona główna » Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowej bezrozpuszczalnikowej technologii otrzymywania Trazodonu w polu promieniowania mikrofalowego, możliwej do zastosowania w skali przemysłowej. Prace badawczo rozwojowe obejmują ustalenie optymalnych warunków syntezy oraz pełną charakterystykę zanieczyszczeń otrzymanego produktu.

Istniejące obecnie na rynku rozwiązania bazujące na bezrozpuszczalnikowych metodach syntezy API (Active Pharmaceutical Ingredient), oraz technologie otrzymywania w warunkach promieniowania mikrofalowego - nie obejmują leków z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn, a tym samym nie dotyczą Trazodonu.

Ponadto większość opisanych dotychczas metod syntezy solvent-free, wymaga użycia toksycznych chlorowcopochodnych niezbędnych do wydzielenia produktów z mieszaniny poreakcyjnej. Opracowana przez nasz zespół synteza może być prowadzona bez użycia toksycznych rozpuszczalników, a do wydzielenia produktu stosuje się wodę co czyni ją w pełni ekologiczną (Green Chemistry). Przeprowadzone dotychczas testy dowodzą, że opracowana technologia jest uniwersalna i z powodzeniem może być stosowana w syntezie innych związków w tym leków.

W ramach realizowanych prac badawczo-rozwojowych zweryfikowane zostaną komponenty technologii w warunkach laboratoryjnych takie jak udział molowy reagentów, temperatura, ciśnienie, moc promieniowania mikrofalowego oraz czas prowadzenia procesu.

Ponadto zostanie wykonana pełna charakterystyka zanieczyszczeń, która jest nieodłącznym elementem syntezy farmaceutycznych substancji aktywnych, pozwoli uzyskać atrakcyjny produkt rynkowy.