Logo

Aktualności

Strona główna » Aktualności

Identyfikacja zanieczyszczeń

Mając na uwadze fakt, iż trazodon jest substancją leczniczą - trwa szczegółowa analiza zanieczyszczeń powstających na etapie syntezy.

Ustalenie parametrów procesu oraz zwiększenie skali

W ramach realizowanych prac badawczych w warunkach laboratoryjnych  ostatecznie ustalono warunki procesu takie jak udział molowy reagentów, temperatura, ciśnienie, moc promieniowania mikrofalowego oraz czas prowadzenia reakcji. Następnie proces został przetestowany w większej niż dotychczas skali. Zarówno wydajność jak i czystość uzyskanego połączenia jest na bardzo wysokim poziomie.

Możliwe zastosowanie w syntezie innych związków

Dotychczas prowadzone prace dowodzą, że opracowywana technologia otrzymywania Trazodonu jest uniwersalna i może być z powodzeniem zaadoptowana do syntezy innych związków o znaczeniu farmaceutycznym. Dzięki temu znacznie poszerza to wachlarz możliwości zastosowania wspomnianej technologii w syntezie innych API.

Optymalna ścieżka syntezy Trazodonu

Obecnie prowadzone prace badawcze pozwoliły wytypować najbardziej optymalną ścieżkę syntezy Trazodonu, na drodze której wstępnie ustalono udział molowy reagentów, czas trwania procesu, moc MW oraz optymalne ciśnienie do prowadzenia procesu w warunkach bezrozpuszczalnikowych.