Logo
Główny cel projektu

Nowa metoda otrzymywania przeciwdepresyjnego leku Trazodonu

Więcej

Leczenie depresji
jest kosztowne

Obecnie stosowane metody otrzymywania Trazodonu są kosztowne, długotrwałe i wymagają stosowania drogich i toksycznych odczynników

Więcej
Green Chemistry

Woda zamiast
toksycznych rozpuszczalników

Opracowana przez nasz zespół synteza może być prowadzona bez użycia toksycznych rozpuszczalników, a do wydzielenia produktu stosuje się wodę co czyni ją w pełni ekologiczną

Więcej

Dlaczego Trazodon?

Trazodon to wprowadzony w latach 70, znany na całym świecie lek przeciwdepresyjny. Jego działanie farmakologiczne wynika z faktu, iż jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz antagonistą receptorów 5-HT2, których pobudzenie prowadzi zazwyczaj do bezsenności, lęku, pobudzenia psychoruchowego i zaburzeń sfery seksualnej.
Najnowsze doniesienia literaturowe sugerują, że w przyszłości Trazodon w połączeniu z dibenzoilometanem (DBN) może być nową alternatywą w leczeniu choroby Alzheimera.
Dane sprzedażowe z ostatnich kilku lat wyraźnie wskazują na znaczny wzrost zainteresowania Trazodonem zarówno w Europie jak i na innych kontynentach.

Globalny problem

Depresja na drugim miejscu

Schorzenia typu depresyjnego, obok schizofrenii i zaburzeń lękowych, są najczęściej występującymi i najbardziej obciążającymi w aspekcie kosztów terapii schorzeniami OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego). Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2020 roku depresja znajdzie się na drugim miejscu światowej listy chorób będących przyczyną przedwczesnej śmierci. W krajach wysoko rozwiniętych stale rosną koszty ponoszone na terapię schorzeń OUN, co sprawia, że choroby te są nie tylko istotną kwestią z punktu widzenia zdrowotnego czy społecznego, ale także stanowią ogromny problem gospodarczy.

Zalety projektu

Jeden projekt - wiele korzyści

Zakładane korzyści to nie tylko obniżenie kosztów wytwarzania leku ale także uproszczenie procesu i ekologia.

  • Ekologiczna bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy
  • Łatwość izolowania produktu przy użyciu wody
  • Eliminacja toksycznych rozpuszczalników i reagentów z prosecu
  • Znaczne zmniejszenie ilości dodatkowych operacji technologicznych
  • Obniżenie kosztów produkcji
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
Nagrody

Zespół projektu

Jolanta Jaśkowska

dr inż. Jolanta Jaśkowska

Kierownik projektu

Przemysław Zaręba

mrg inż. Przemysław Zaręba

Członek zespołu

Anna Drabczyk

mgr inż. Anna Drabczyk

Członek zespołu

Damian Kułaga

mgr inż. Damian Kułaga

Członek zespołu

Fakty i liczby

350
Osób chorych na depresję na świecie
170
Ekonomiczne koszty depresji w Europie
51
Sprzedanych opakowań Trazodonu w 2017r
344
Wartość sprzedaży Trazodonu w USD w 2017r

Sprzedaż Trazodonu

Sprzedaż w opakowaniach
Sprzedaż w USD